Προτείνετε το σε έναν φίλο

Crown XTI-6002

Tελικός ενισχυτής 2 x 2100w
xti2_rear_3